Výsledky korespondenčního hlasování - Senát

Zápis o průběhu a výsledku hlasování (dle § 21)

Senátní obvod: č. 79. Hodonín

Den zahájení hlasování: 7. 1. 2016

Okamžik ukončení hlasování (§18): 2. 3. 2016

Celkový počet hlasujících zapsaných v seznamu hlasujících v korespondenčním hlasování: 269

Počet hlasujících, kterým byla odeslána dokumentace: 269

Počet odpovědních obálek počítaných podle § 19 odst. 2: 140

Počet nepočítaných odpovědních obálek, popř. jiných obálek podle § 19 odst. 2: 18

Kolik % počítaných odpovědních obálek odpovídá počtu hlasujících, kterým byla odeslána dokumentace: 52,04 %

Voleb se zúčastnilo 58,74 % všech oprávněných hlasujících.

Počet odevzdaných úředních obálek: 140

Počet odevzdaných verifikačních lístků: 106

Počet odevzdaných volebních lístků: 106

Počet odevzdaných platných volebních lístků: 95

Počet neplatných volebních lístků: 11

Počet obdržených hlasů: 95

1. kandidát Ing. Zdeněk Škromach obdržel 95 hlasů tj. 67,9 %

Z výsledku korespondenčního hlasování vzešel Ing. Zdeněk Škromach, jako kandidát na senátora.

© 2010 ČSSD Hodonín | Vytvořil TRUE-DESIGN | Přihlásit se