Potěšující zpráva

 Zastupitelstvo v Hodoníně právě schválilo Memorandum o společném zájmu na vyhlášení "Strategicky významné průmyslové zóny pro ČR v katastru města Hodonín" a záměru výstavby Multimediálního logistického centra v této strategické průmyslové oblasti mezi městem Hodonín a DOE Europe SE.

Provoz MLC Hodonín bude zaměřen na kontejnerovou dopravu (bezprašnost, bezhlučnost a nezávadnost provozu pro okolí).
Napojení na přístav Konstanca (Dunaj, Rumunsko) zkracuje cestu kontejnerů z Dálného východu o cca 5 dni, o vyvíjí tlak na optimalizaci logistických řetězců mezi Evropou a Dálným východem včetně nutnosti snižování přepravních nákladů pro konkurenceschopnost českých výrobců a producentů v zahraničí. 
Hodonín a s ním i celý Jihomoravský kraj opět zvyšuje svou šanci být vhodnou lokalitou z hlediska všech návazných druhů doprav (lodní, silniční, železniční i potrubní) a být skutečným středem významného středoevropského obvodu přepravních potřeb. 
Pro region se v budoucnu nabízí i stovky nových pracovních míst a tisíce míst v jejich návaznosti.
Současně tato investice zajistí i dotaci vody do regionu pro místní zemědělce, průmyslové podniky i přírodní krajinu a nabídku možnosti rekreační a sportovní plavby včetně osobní lodní dopravy na návazných vodních cestách.

Zastupitelé za MO ČSSD II. Hodonín.


© 2010 ČSSD Hodonín | Vytvořil TRUE-DESIGN | Přihlásit se