Volební program.

Vážení spoluobčané

Žijeme v našem městě a vnímáme stejně jako Vy jeho problémy. Máme pocit, že během minulých let se v něm sice lecos změnilo k lepšímu, ale mnohá Vaše očekávání nebyla naplněna. Důsledkem je jistě i velký počet stran a seskupení kandidujících v letošních volbách. Nabídka je natolik pestrá, až se v ní člověk snadno přestává orientovat.

Chceme věřit, že naprostá většina kandidujících seskupení je vedena upřímnou snahou o zlepšení poměrů v našem městě.

Některé z kandidujících již můžete hodnotit podle jejich dřívějších slov a hlavně činů. Jiní přicházejí s „čistým štítem“.  Nemohou nabídnout více, nežli své jméno a pověst, kterou dávají všanc veřejnosti.

Když si projdete volební programy jednotlivých stran, zjistíte, že většina bodů se víceméně shoduje. Však také šlapeme za deště po stejných rozbitých chodnících a kličkujeme svůj každodenní slalom na stejných silnicích. Ani náš program není výjimkou.

Nejspíš se tedy ptáte, proč volit právě kandidátku Sociální demokracie? 

Odpovím možná trochu překvapivě. 
Volte lidi, které znáte, či alespoň víte, že jim můžete věřit. Koneckonců jsme malé město, a na každého z nás se můžete u někoho „doptat“. 
Jsou mezi námi jak rodilí Strážničané, tak i „náplavy“. Společné máme však to, že Strážnice je naším domovem, kde chceme žít a vychovávat své děti či vnoučata a že nám záleží na tom, kde a jak žijeme.

Posuďte sami, zda to, co považujeme za důležité my, je důležité i pro Vás.

Především si myslíme, že základním kamenem vztahů mezi radnicí a občany je otevřenost.

Myslíme si, že občané mají právo být včas a předem informováni o důležitých záměrech vedení města. Mají - li naši zastupitelé rozhodovat odpovědně a se znalostí věci, potřebují nejen čas na seznámení se s problémem, ale také na získání připomínek i námětů od svých voličů. Je jistě chvályhodné mít možnost si zpětně přečíst, co bylo projednáváno zastupitelstvem a v radě města. Ale znát dostatečně dlouho předem program těchto jednání alespoň v případech, kdy je to možné, by bylo jistě přínosnější.

Mluvíme-li o otevřenosti, máme tím na mysli také průhlednost městských zakázek a výběrových řízení. Naše město není ministerstvo obrany, aby muselo rozhodovat v režimu utajení. Budou-li všechny informace od vypsání zakázky až po konečné rozhodnutí k dispozici veřejnosti, předejdeme tak spoustě zbytečných fám a spekulací.

Za neméně důležitý bod považujeme vypracování Dlouhodobého programu rozvoje města. Jakési společné vize, jak by měla Strážnice vypadat za 20 a více let. Každý podnikatel Vám potvrdí, že nelze plánovat budoucnost firmy bez podobné představy.

Známe-li totiž cíl, ke kterému chceme dojít, můžeme si rozplánovat jednotlivé kroky, které k němu vedou. V opačném případě se pak snadno může stát, že budeme třeba rozbíjet silnici, kterou jsme před rokem opravili.

Pro občany města je pak mnohem snadnější „spočítat“ po skončení volebního období, kam z naplánované cesty stihlo vedení města „dojít“, či naopak „uhnout“.

Třetím důležitým bodem je, odkud na uskutečnění všech slibů a plánů vzít peníze.

Myslíme si, že tady naše město zaspalo, jako ta nevěsta ze známé písničky. To, co jsme promeškali, už nedohoníme a dnes, kdy se všude šetří a škrtá, to bude o to obtížnější. Ale i malé obce v našem okolí hledaly a nacházely cesty k financování svého rozvoje z prostředků Evropských fondů, různých grantů, projektů i dalších programů. My sami jsme v tomto smyslu již mnohé pro město zprostředkovali, či dojednali. Budeme tak činit i nadále.

Víme, že nelze mít všechno a hned. 
Ostatní plány jsou tedy jen záležitostí priorit, které si stanovíme spolu s Vámi.

Proto také majetek města nechceme rozprodávat, ale chceme jej spravovat jako moudří hospodáři.

Důraz klademe hlavně na tu největší investici do budoucnosti – naše děti a mládež, na naše základní i mateřskou školu i na všechny, kdo podpoří zdravé aktivity dětí.

Víme, že velkým problémem v našem regionu je získání práce. 
Proto chceme vycházet vstříc všem živnostníkům a firmám, vytvářejícím nová pracovní místa.

I my jsme občas nemocní, i my stárneme. 
Proto chceme pečovat také o zdraví občanů a rozvoj zdravotnických služeb. Pevných laviček, které chuligáni nerozbijí, ale starší člověk si na nich rád ve stínu odpočine, jsme našli jen málo.

Aktivním penzistům pak rádi pomůžeme v jejich činorodém snažení, stejně jako všem zájmovým sdružením a občanským iniciativám.

Rádi bychom také oživili činnost spolků, které v minulosti přispívaly ke zlepšení prostředí a života v našem městě.

Nechceme Vás dále unavovat dlouhým výčtem toho, co bychom chtěli, i když je toho ještě hodně. Určitě máte spoustu důležitějších věcí na práci, nežli číst podesáté stejná hesla jako u jiných stran. Koneckonců, když budete chtít, ptejte se přímo nás samotných.

Vězte ale, že podpoříme každý rozumný návrh a při jeho posuzování se nebudeme ohlížet na barvu partajního trička, ale na to, jestli jeho uskutečnění bude ku prospěchu nás všech.

A vězte také, že je pouze ve Vašich vlastních rukou, komu svěříte správu našeho města a jaká bude jeho budoucnost.

Děkujeme za čas, který jste nám věnovali i za Vaši důvěru, pokud nám ji v následujících volbách proukážete.

 

1

Vladimír Šebesta

54 let

ředitel společnosti

bezp.

2

Hana Kosířová

65 let

důchodkyně

bezp.

3

Ing. Jaromír Kuchyňka

41 let

učitel

člen ČSSD

4

Ing. Josef Čajka

61 let

zástupce lesního správce

bezp.

5

Libor Vaněk

22 let

elektromontér

bezp.

6

 Ivana Labudová

45 let

účetní

bezp.

7

Dana Valášková

56 let

účetní

bezp.

8

Oleg Durďák

52 let

skladník

bezp.

9

Ing. Marie Horná

61 let

důchodkyně

bezp.

10

 Petr Múčka

26 let

řidič

bezp.

11

Mgr. Marie Vojtková

56 let

obchodní zástupce

bezp.

12

Zdeněk Kříž

57 let

invalidní důchodce

člen ČSSD

13

Pavel Tomeš

61 let

důchodce

člen ČSSD

14

Šárka Grézlová

37 let

pracovnice v potravinářství

bezp.

15

Jaroslava Kyselková

46 let

vedoucí pracovnice

bezp.

16

 Miroslava Jamná, B.A.

35 let

učitelka

členka ČSSD

17

Radek Majer

44 let

prodavač

bezp.

18

 Vladimír Tomáštík

56 let

invalidní důchodce

bezp.

19

Jiří Zákravský

60 let

učitel

bezp.

20

 Ivan Kosíř

65 let

recepční

bezp.

21

Vendula Lidáková

22 let

dělnice

bezp.


© 2010 ČSSD Hodonín | Vytvořil TRUE-DESIGN | Přihlásit se